Näme üçin LINGCHEN saýlamaly?

Lingçen 20-den gowrak mekdep we uniwersitet bilen hyzmatdaşlygy ýola goýdy we 100-den gowrak ýurda eksport edildi.Biziň gözýetimimiz, diş enjamlaryny we diş çözgütlerini dünýäde iň täsirli öndüriji bolmak we dünýäde has köp müşderini goldamaga çalyşýarys.

 

 

 

 

 

 

 • 2024-nji ýyldaky diş sergisinde Lingçen diş
 • Diş oturgyjynyň Şanhaýda diş sergisi
 • Diş oturgyjy, Guanç Guangzhououda diş sergisi TAOS900c
 • Diş klinikasynda TAOS1800c stomatologiýa oturgyjy
 • Tender King diş stul bölümi TAOS800 Iň köp satyjy
 • Diş simulýatorynyň wersiýasy III Elektrik simulýasiýa merkezi

Taslamamyz

aýratyn önümler

LINGCHEN HAKYNDA

KOMPANI PRA PROFILI

2009-njy ýylda esaslandyrylan Lingchen Dental Günorta Hytaýyň Guanç Guangzhouou merkezinde ýerleşýär.20-den gowrak ýokary diş lukmany bolan ösen ösüş toparynyň ýolbaşçylygynda Lingçen Dental klinikaňyzy goldamak, gurmak we baýlaşdyrmak üçin global hyzmatdaşyňyz bolmak isleýär.LINGCHEN we TAOS markalarymyz arkaly bu zatlara ýetýäris: Diş oturgyçlary, Merkezi kliniki stansiýalar bölümleri, çagalar oturgyçlary, awtoklawlar we göçme rentgen şöhleleri.Diş pudagyndaky içgin täzeliklerimiz bilen deňeşdirip bolmajak deňsiz-taýsyz hilimiz we çeperçiligimiz Lingçene bil baglap biljek adyny we markasyny berýär.

 

 

 

 

 

 

Üstünliklerimiz

 • 2009-njy ýylda döredilen Lingçen Günorta Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde ýerleşýär.Diş pudagynda ýöriteleşen Global esasly kompaniýa.Kompaniýa innowasiýa we hil taýdan pudaga ýolbaşçylyk etdi.

  Lingçen hakda

  2009-njy ýylda döredilen Lingçen Günorta Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde ýerleşýär.Diş pudagynda ýöriteleşen Global esasly kompaniýa.Kompaniýa innowasiýa we hil taýdan pudaga ýolbaşçylyk etdi.

 • Lingçen şäherinde esasy ünsümiz, diş lukmanlaryna klinikalary aňsatlaşdyrmak üçin kömek etmekdir.Lingçen, klinikaňyzy gurmak we baýlaşdyrmak üçin global hyzmatdaşyňyz bolmak isleýär.

  Biziň wezipämiz

  Lingçen şäherinde esasy ünsümiz, diş lukmanlaryna klinikalary aňsatlaşdyrmak üçin kömek etmekdir.Lingçen, klinikaňyzy gurmak we baýlaşdyrmak üçin global hyzmatdaşyňyz bolmak isleýär.

 • Döredijilik - Täze zatlary ösdürmegi dowam etdiriň;SERIOUS - Hiliň üstünde jemlemek;Kömekçi - kömek etmek, meýilleşdirmek we tertiplemek üçin aýratyn topar.

  Gymmatlygymyz

  Döredijilik - Täze zatlary ösdürmegi dowam etdiriň;SERIOUS - Hiliň üstünde jemlemek;Kömekçi - kömek etmek, meýilleşdirmek we tertiplemek üçin aýratyn topar.